„სანამ რუსეთს არ ექნება განცდა, რომ საქართველო დაკარგულია, ამ ტერიტრიების წაღება არ მოხდება“ – გიორგი მელაშვილი, გიორგი კანაშვილი| ფრაგმენტი 2 | 08.02.2022