ომიკრონმა შემოიტანა თამაშის ახალი წესები – დევი ტაბიძე | 07.02.2022