კამათი ბადრი ჯაფარიძისთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტაზე | 07.02.2022