ვიზიარებ ნიკა მელის მოსაზრებას, რომ სააკაშვილის ჩამოსვლისთვის არ იყო ხელსაყრელი გარემო | 07.02.2022