ეს კვირა იქნება გადამწყვეტი, პასუხისთვის, არის თუ არა მეექვსე ტალღის პიკი – ივანე ჩხაიძე | 07.02.2022