ხმაურიანი პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი 2 | 01.02.2022