ხმაურიანი პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი 1 | 01.02.2022