კალძეს მისაღები ექნება გადაწყვეტილება ამ ახალი სისტემის ცვლილების შესახებ – ირაკლი კუპრაძე | ფრაგმენტი 1 | 01.02.2022