გაჭირვებულ ხალხზე ზრუნვაა თქვენი საქმე და არა გამდიდრება და სხვების გაღარიბება! – ლევან ხაბეიშვილი | 01.02.2022