ვის ატყუებენს, თავის თავს, ჩვენ, თუ რუსეთს?! ასეთი ბრიყვები არიან თუ ჩვენ გვაბრიყვებენ? – ვანო მაჭავარიანი | ფრაგმენტი 4 | 31.01.2022