ეს გაურკვევლობა და დაძაბულობა აისახება ჩვენ დაქცეულ და გაღატაკებულ ეკონომიკაზე – დავით ჭიჭინაძე | ფრაგმენტი 1 | 28.01.2022