უკანასკნელმა პერიოდმა აჩვენა, რომ პროტესტს აქვს დიდი მნიშვნელობა – ლევან ხაბეიშვილი | 25.01.2022