ჩვენ ქვეყანას არ უნდა დაბრუნება საბჭოთა კავშირში – ეკატერინე კიკნაძე | 21.01.2022