სააკაშვილს რჩება პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, დეპრესია და ანემია – სახალხო დამცველის კონსილიუმი | 19.01.2022