პანდემიით გამოწვეული სასწავლო დანაკარგების კვლევის უარყოფითი შედეგები – გიორგი ჭანტურია | ფრაგმენტი 4 | 18.01.2022