“ვინც თვლის, ოპოზიციის დღის წესრიგი უნდა იყოს სააკაშვილის გათავისუფლება, ზიანს აყენებს ოპოზიციას” | 18.01.2022