” უნდა გავარკვიოთ ხელისუფლების დანაშაულში ვინ უნდა იყვნენ ბრალდებულები და შემდგომ მსჯავრდებულები” | 17.01.2022