ეს ხელისუფლება საერთოდ არ თვლის ადამიანს და მის სიცოცხლეს მთავარ ღირებულებად – სამნიძე | 17.01.2022