ეს კუდიანებზე ნადირობაა, ტოტალური კონტროლის, რეპრესიების თანამედროვე ხერხია – თეონა დოლენჯაშვილი | ფრაგმენტი 5 | 17.01.2022