დიახ, ჩამოვუხტი მუხრან ბატონს, არაფერში არ მჭირდება ტილიანი თანამდებიობ! – სააკაშვილის სიტყვა | 13.01.2022