“საჭიროა საკმარისი წინაპირობების არსებობა იმისთვის, რომ პოლიტიკურ მართლმსაჯულებაზე ისაუბრონ” | 11.01.2022