ნატოელებს, ამერიკელებს უფრო კარგად ესმით საქართველოს როლი, ადგილი, ვიდრე ჩვენ – პაატა ზაქარეიშვილი | ფრაგმენტი 1 | 11.01.2022