გთხოვთ ყველას, ვისაც „ბუსტერი“ არ გაგიკეთებიათ, მიბრძანდეთ და გაიკეთოთ – ამირან გამყრელიძე | 11.01.2022