“გარკვეული პროგრესი გვაქვს და მოლოდინი ამ კუთხით გაუმჯობესებულია, ვიდრე აქამდე იყო” | 10.01.2022