ხელისუფლების მიერ დაანონსებული ეკონომიკური ზრდის ფონზე ცხოვრება ყოველთვიურად ძვირდება | 04.01.2022