“ძალიან დასუსტებულია , მკაფიოდ რომ ისაუბროს შეხვედრის განმავლობაში, გართულებულია” | 30.12.2021