თქვენ ყველაზე ხისტი განცხადებებით გამოირჩევით – სამნიძე პაპუაშვილს | 29.12.2021