ეს არის ავანსად გაცემული კეთილგანწყობა – ლევან იოსელიანი პაპუაშვილს | 29.12.2021