ეს დამოკიდებულება რითი დავიმსახურე მე ან ამ სახელწმიფო ინსპექტორის სამსახურმა? – ლონდა თორორაია | 28.12.2021