“ეს არის საკანონმდებლო ძალმომრეობა,ხელისუფლება ისეთ პროცესშია, როცა რეალობას განცდა არ აქვს” | 28.12.2021