ერთმა მმართველმა პარტიამ წინას მოპარული აპატიოს რომ მერე მასაც ეპატიოს, დაჯგუფების შექმნაა – შალვა ნათელაშვილი | 28.12.2021