“არ გეტყობათ, რომ საკუთარ თავს სცემთ პატივს, ან ჩვენ და ან სახელმწიფოს, ცირკია გამრთული აქ”! | 28.12.2021