ჩვენ ვართ უკიდურესად მშვიდობიანები – გივი ბარამიძე | 27.12.2021