“როცა კრიტიკული მოსაზრებების გამო ტუქსავთ ხალხს, ეს არ არის კონსტრუქციულობა, რასაც სხვას მოუწოდებთ” | 28.12.2021