მნიშვნელოვანია ერთიანი მსჯელობის და მოქმედების რაღაც ფრონტი გვქონდეს – ელენე ხოშტარია | 24.12.2021