არ შეიძლება ასეთ უპერსპექტივობაში, სიღარებიში გაძლოს ხალხმა, ეს მოცემულობა უნდა შევცვალოთ – მუმლაძე | 24.12.2021