პოლიტიკური პროცესიდან სრულიად გამქრალია ის საფრთხეები, რომელიც ეხება საქართველოს უსაფრთხოებას – ელენე ხოშტარია | 23.12.2021