„არასაკმარისი პროტესტი გვაქვს არაწესიერი ჩინოვნიკების მიმართ“ – სანდრო თარხანმოურავი, გია ჯაფარიძე | ფრაგმენტი 2 | 21.12.2021