იქნება სმა, გულავი, პრობლემას სევხედოთ პრაგმატულად – გიორგი ფხაკაძის რჩევები | 20.12.2021