ცდილობთ, არასწორად მოიპოვოთ მორალური უპირატესობა, ამის უფლებას არ მოგცემთ – ხმაური კომიტეტში | 17.12.2021