თუ არ მოხდება ყველა ფაქტის სამართლიანი შეფასევბა, შერიგება ვერ მოხდება – დავითულიანი | 17.12.2021