ეს უკანონობა ვინ ჩაიდინა თქვენს უწყებაში? თქვენ მიეცით დავალება თუ თქვენც დაგავალეს – გიორგი ვაშაძე ბრეგაძეს | 17.12.2021