ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაჯარიმებულ აქტივისტებს კომპენსაციას გადავუხდით – ლევან ხაბეიშვილი | 14.12.2021