შეუძლებელია, ადამიანები ყველაზე დიდ დანაშაულს აბრალებდნენ ერთმანეთს და მერე რიგდებოდნენ – ვახტანგ მეგრელიშვილი | 14.12.2021