ქვეყანაზე ვიფიქროთ! პოლიტიკური ლიდერები ჭირს წაუღია – მურმან დუმბაძე | ფრაგმენტი 1 | 14.12.2021