“რაღაცას თქვენც თუ აღიარებთ, რაღაცას ჩვენც ვაღიარებთ, რომ პრობლემაა – შეთანხმება ამ პირობებში ხდება” | 14.12.2021