პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი2 | 14.12.2021