„მიიღებთ გაკოტრებულ ოპოზიციურ ტელევიზიებს, ბაზარს დაანგრევთ ისე, რომ არხები დაიხურება“ | 14.12.2021