გულწრფელად მინდა რაღაც შეიცვალოს, ამ ქვეყანაში მარტო ორი ფერი არ არის – ლევან იოსელიანი | 14.12.2021