გაზრდილი პურის ფასი – ხალხი უკმაყოფილებას ვეღარ მალავს | 14.12.2021